Компресійна еластографія в реальному часі із застосуванням конвексного датчика: неінвазивний підхід до диференційної діагностики пухлин печінки

Для оцінки діагностичної ефективності тканинної (компресійної) еластографії в реальному часі (RTE), з використанням конвексного датчика, для виявлення доброякісних і злоякісних пухлин печінки шляхом транс-абдомінального дослідження, були отримані зображення еластичності 210 пухлин печінки EUB-7500 (на частоті 3,5 МГц), і в результаті було проаналізовано 121 пухлина печінки.

Зображення еластичності були класифіковані на чотири типи: від типу a до d. Що стосується типу a або b як доброякісних пухлин і типу c або d як злоякісних, були оцінені чутливість, специфічність і точність, також була оцінена узгодженість між результатами RTE і патогістологічним діагнозом. Чутливість, специфічність і точність були оцінені окремо 97,2%, 88,0% і 93,4% (Р <0,001). Крім того, між результатами RTE і морфологічним діагнозом була гарна узгодженість (значення 0,86). Серед зображень еластичності всіх злоякісних пухлин гепатоцелюлярні карциноми (HCC) в основному проявлялися у вигляді c, а метастатичні ракові пухлини печінки типу d. Таким чином, RTE, який використовується в якості нового методу неінвазивної візуалізації, дозволяє нам відрізнити доброякісні від злоякісних пухлин печінки. Більш того, він надає певну інформацію для диференціального діагнозу між HCC і метастатичним раком печінки. Точний диференційний діагноз для доброякісних і злоякісних пухлин печінки, в тому числі між гепатоцелюлярною карциномою (HCC) і метастатичними раковими захворюваннями печінки, є важливим фактором для того, чи потрібне операційне втручання. 

Серед методів неінвазивної діагностики в даний час тканинна еластографія (RTE) найбільш надійний і має широкі перспективи застосування, оскільки його конкретний принцип відрізняється від інших методів. Образ RTE аналізується відповідно до жорсткості пошкодженої тканини, ближче до патогістологічного діагнозу ураження, що дозволяє отримати точну інформацію про пухлини печінки.

Аналіз методу: Форма тканини змінюється після стиснення. Різниця в зміні впливає на диференціальну деформацію тканини, що потім забарвлюється системою формування зображення. У практичній роботі можуть бути доступні два типи стиснення. Це зовнішнє стиснення від датчика апарату УЗД, а інше – внутрішнє стиснення від ритмічного стуку серця. RTE давно застосовується в клінічній практиці в якості методу візуалізації при діагностиці деяких поверхневих пухлин, таких як рак молочної залози, рак щитовидної залози і рак передміхурової залози. Однак застосування компресійної еластографії було обмежено в глибоко розташованих пухлинах (пухлини печінки), через низьку проникаючу здатність ультразвуку на лінійних датчиках з високою частотою. З розвитком технології конвексних датчиків з низькими частотами, в них було інтегровано  еластографію, що дозволило отримати чіткі зображення деформації ураження, розташованого в органах черевної порожнини і тазу.